Cégek tájékoztató 20151012

Kedves Ügyfelünk, Barátunk, Ismerősünk!

Ezúton hívom fel figyelmüket az alábbi jogszabályi előírásokra:

1.    2016. január 1-től a számlázó programoknak új „adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás” funkcióval kell rendelkeznie

Új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető

·         a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve

·         a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

Tehát – 2016. január 1 után csak a fenti funkcióval ellátott számlázó programmal lehet gépi úton számlát kiállítani! Addig gondoskodni kell

·         a már meglévő program – feltételnek megfelelő – frissítéséről vagy

·         új – a feltételnek megfelelő – számlázó program beszerzéséről.

 

2.    Elektronikus számlázás

Az Áfa tv-ben meghatározott fogalomnak megfelelően elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa tv-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Ezért az Áfa tv. az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként előírja a számlabefogadó beleegyezését (ami nem csak formális lehet, vagyis megvalósulhat pl. a kapott számlán szereplő ellenérték kifizetésével történő hallgatólagos belegyezés révén is). Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni, és az elektronikusan megőrzött számla adatokat a hivatkozott rendeletekben foglaltak szerint kell egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani.

Tekintettel ezen törvényi előírásokra kérem, hogy a kizárólag elektronikus úton kapott számlákat elektronikusan őrizzék meg előkereshető módon ill. azon ügyfeleink akiknek könyvelési szolgáltatást nyújtunk elektronikus formában is juttassák el könyvelésünkre a szokásos e-mail címünkre: szokolkf@inext.hu

3.    Kötelező tőke emelés a Kft-nél 2016. március 15-ig

Amint már korábban jeleztük a Kft-knek 3,000,000 Ft-ra kell felemelniük jegyzett tőkéjüket. A tőke emelés történhet:

·         készpénznek a házipénztárba történő befizetésével,

·         a korábbi időszakban felhalmozott nyereség (eredménytartalék) felhasználásával. Ebben az esetben 6 hónapnál frissebb beszámolót kell készítenünk. Ennek kapcsán kérem jelezzék  előre ez irányú elképzelésüket mielőtt az ügyvédjükhöz fordulnak.

Amennyiben bármilyen kérdésük, kérésük van kérem jelezzék, hogy segíthessünk.

Üdvözlettel:

Leírás: Inline image 1